Takimi i organizuar në Autoritetin Portual Durrës,per zgjidhjen e problemit te pastrimit te portit

Takimi i organizuar në Autoritetin Portual Durrës për zgjidhjen e problemit të pastrimit të
territorit të këtij porti, ku morën pjesë Autoriteti Portual, Drejtoria e Policisë Kufitare dhe
Emigracionit, Drejtoria Doganës si dhe ndërmarrjet që kryejnë aktivitet në këtë territor, nga
ku Autoriteti Portual raportoi për mënyrën e zgjidhjes së problemit dhe fillimin e
menjëhershmëm të pastrimit.