LIGJI NR/ 8756 DATE 26.03.2001 PER EMERGJENCAT CIVILE