Curriculum vitae

Emri:                     Xhek

Mbiemri:               Xheka

Datëlindja:           30/08/1964

Vendlindja:          Krujë

Adresa:                 Ruga “Shelqet, Nikel”, Kruje

Cel:                       0682055898

Gjinia:                 Mashkull

Kombesia:            Shqiptare

Punësimi:             Drejtues I Biznesit Privat

Data:                   2009-12.03.2015

Okupimi/Pozicioni:  Drejtues I Biznesit Privat

Tipi i Biznesit ose sektorit:  Prodhimdhetregetim

Adresa e Kompanise: Nikel

Data:  13.03.2015-02.08.2015

Okupimi/Pozicioni:                          ShefMenaxhimi

Tipi i Biznesit ose sektorit:              Zona e Mbrojtur,

Adresa e Kompanise:                       Ministria e Mjedisit, Qarku Durres

Data:                                                 03.08.2015-31.08.2015

Okupimi/Pozicioni:                          Administrator

Tipi i Biznesi tose sektorit:              Njesia Administrative Nikel

Adresa e Kompanise:                       Qender Nikel

Shkollimi:                  Diplomuar ne Universitetin Bujqesor Tirane, Falukteti i Ekonomise, Dega Agronomi

Aftesi Personale dhe Kompetenca:

GjuhaShqipe:                        Shqip

Vleresimi       E Kuptueshme                      E Folur                       E Shkruar

                        Degjim          Lexim               Bashkveprim             Shkrim

Anglisht         Mire                Mire                           Mire                Mire

Italisht           Mire                Mire                            Mire                Mire

Aftesi Sociale dhe Kompetenca:

  • Sens i mire orientimi dhe pershtatje ne ambiente te reja, Aftesi shume te mira Komunikimi dhe pune ne grup.

Aftes  iorganizative dhe Kompetenca:

  • Aftesi per te punuar ne menyre te pavarur dhe pa mbikqyrje.
  • Korrekte ne pune, ndjenje e larte pergjegjesie dhe sens i mire vezhgimi.
  • I besueshemdheaftesi per tu marre me ceshtje te ndryshme qe caktohet.
  • Aftesi per analizimin e problemeve ,organizimi te detyrave , dhe marrjen e pergjegjesive personale
  • I kujdesshemdhe person pruduktiv.

Aftesi Kompjuterike dheKompetenca:

  • Perdorimshume i mire i paketes, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet

License Automjeti:   Patente e kategorise B,C