Gjatë vizitës në shkollën e mesme Leonik Tomeo.

Gjatë vizitës në shkollën e mesme Leonik Tomeo, më Zëvëndësministrin e Brendshëm z.Andi Mahila dhe një pjesë të Drejtuesve të Institucioneve që përbëjnë Task-Forcën Rajonale për “Sigurinë Publike në Shkolla”.

Në shkollat e Qarkut Durrës perveç shtimit të sigurisë po punohet shume dhe për garantimin e kushteve bashkëkohore për nxënësit dhe stafin pedagogjik.

Krahas çështjeve të sigurisë, Zv/Ministri Mahila kërkoi realizimin e aktiviteteve edukative sensibilizuese, për t’ju përgjigjur kërkesave të INSTAT në funksion të realizimit me sukses të aktivitetit të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 si një detyrë dhe obligim qytetar.