Takim për planin kombëtar të pastrimit

Sot me datë 20.05.2022 në institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës u mbajt një takim në lidhje me aksionet e pastrimit që do të zhvillohen në javën e ardhshme në kuadër të planit kombëtar të pastrimit konkretisht në zonat bregdetare.

Prefekti dhe Nënprefekti i Qarkut Durrës së bashku me sektorin e Zhvillimit Urban dhe Emergjencat Civile diskutuan në lidhje me organizimin e nismës dy ditore me qëllim që ky aksion të realizohet me sukses. Prefekti në bashkëpunim të ngushtë me Kryetaren e Bashkisë Durrës znj. Emiriana Sako do ndjekin më nga afër aksionin ku mbështetja dhe bashkëpunimi do të jenë primare.

??̈ ?̧???????̈ ????̈? ?????????? ??? ??????? ??? ?????? ?????????.