Takimi mbi regjistrimin dhe saktësimin e adresës së banimit

Sot më date 20.12.2021 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës u zhvillua një takim informues për  regjistrimin dhe saktësimin e adresës së banimit  #ADRESAIME. Ku të pranishëm ishin: Përfaqësues nga  Bashkitë e Forta Znj. Eneida Marku,  Drejtori i zyrës së gjëndjes Civile të Bashkisë Durrës Z.Shpendi Hoxha  dhe Shefet  përgjegjës të zyrave të gjëndjes Civile të njësive administrative.

Qëllimi i  këtij takimi ishte raportimi i situatës aktuale mbi procesin e  regjistrimit të  adresave si dhe diskutimi i problematikave që njësitë administrative kanë hasur gjatë punës së tyre . Prefekti në fjalen e tij theksoi bashkëpunimin dhe informimin për të nxitur qytetarët që të deklarojnë dhe verifikojnë adresën e tyre të  banimit si një element i rëndësishëm për marrjen e shërbimeve, nga atë financiare, deri deri tek shërbimit publike, mbrojtjes nga zjarri, apo shëndetësore.  Regjistri Kombëtar i Adresave do të jetë burimi i vetëm i saktë dhe i përditësuar për të gjithë shtetasit, institucionet publike dhe bizneset. Regjistrimi i adresave është një detyrim ligjor dhe kusht që të mos vetëpërjashtohet askush nga aksesi në shumë shërbime publike. Kudo ndodheni e në çdo kohë mund të aplikoni online nëpërmjet portalit #eAlbania ose duke shkuar vetë në zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë ku banoni. Një  adresë e saktë banimi të lehtëson aksesin në të gjitha shërbimet publike. Shtetasit që jetojnë brenda territorit të Shqipërisë përfitojnë:

SHËRBIME TÊ GJËNDJES CIVILE:

 • CERTIFIKAË PERSONALE
 • REGJISTRIM  LINDJEJE
 • CERTIFIKATË MARTESË

SHËRBIME POSTARE:

 • SISTEMI GJYGJËSORE
 • SISTEMI ARSIMOR
 • SISTEMI BANKAR
 • SISTEMI FISKAL

SHËRBIME PUBLIKE:

 • SHËRBIMI I MBROJTJES NGA ZJARRI
 • SHËRBIMI I URGJENCËS MJEKËSORE

SHTETASIT QË JETOJNË  JASHTË TERRITORIT  TË SHQIPËRISË FORCOJNË LIDHJEN ME VENDIN E ORIGJINËS DHE PËRFITOJNË:

 • Shërbimet e gjendjes civile në shtetin amë.
 • Shërbimet nga përfaqësitë tona diplomatike e konsullore drejtpërdrejtë në adresën ku banojnë aktualisht.