Inspektimi i gatishmërisë së Hidrovorit të Porto-Romanos.

Inspektimi i gatishmërisë së Hidrovorit të Porto-Romanos në prani të OSHEE dhe Ndermarrjes Rruga të Bashkisë Durrës, ku u përcaktuan dhe masat për furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike në çdo situate në prag të reshjeve të fundmuajit nëntor.